• 10b.jpg
 • 15.jpg
 • 1.jpg
 • 17.jpg
 • 1a.jpg
 • 10a.jpg
 • ol_09_2018_18.jpg
 • 12.jpg
 • bud_ol_06.jpg
 • 3a.jpg
 • 1b.jpg
 • 9.jpg
 • 3.jpg
 • 4a.jpg
 • marmur_01.jpg
 • 11a.jpg
 • bene_15.jpg
 • 11d.jpg
 • 10c.jpg
 • dscn7339.jpg
 • 15a.jpg
 • bud_ol_05.jpg
 • 19.jpg
 • 7.jpg
 • 2.jpg
 • 14a.jpg
 • 11b.jpg
 • 5.jpg
 • 20.jpg
 • 10.jpg

SIERPIEŃ 2016

Email Drukuj PDF

12.08. 2016

Koncert zespołu DUO

W dniu 12 sierpnia 2016 roku w siedzibie Fundacji "Pomoc Potrzebującym" odbył się koncert zespołu "DUO". Zespół "DUO" tworzą dwaj profesjonalni muzycy: Waldemar TRZECIAK - akordeon oraz Mirosław KUŹNIAK - skrzypce. Obaj Panowie związani z wieloma zespołami muzycznymi, mającymi w swym repertuarze piosenki warszawskie, znane i lubiane standardy muzyki poważnej opracowane na akordeon i skrzypce, popularne czardasze, pieśni i ballady rosyjskie i ukraińskie. Mieliśmy ogromną przyjemność wysłuchać przebojów z repetuaru: Johana Straussa, Franza Lehara, Stanisława Moniuszki i Fryderyka Chopina. Do tego klasyka piosenek 20lecia międzywojennego: "Umówiłem się z nią na 9tą", "U cioci na imieninach". Ogromy aplauz wzbudziło brawurowe wykonanie "Kalinki" oraz i wielkiego przeboju Hanki Ordonówny "Miłość Ci wszystko wybaczy". Wszyscy starali się wtórować muzykom śpiewem i gromkimi oklaskami. Wszystkich zachwycił niezwykły kunszt muzyczny muzyków i świetne aranżacje instrumentalne.

 

W oczekiwaniu na koncert zespołu DUO. W oczekiwaniu na koncert zespołu DUO.
Zespół DUO: Waldemar TRZECIAK akordeon oraz Mirosław KUŹNIAK - skrzypce. Zespół DUO: Waldemar TRZECIAK akordeon oraz Mirosław KUŹNIAK - skrzypce.
Wspólny śpiew. Wspólny śpiew.
Koncert zespołu DUO Koncert zespołu DUO
Zespół DUO Zespół DUO
Nasi zasłuchani seniorzy Nasi zasłuchani seniorzy
Koncert zespołu DUO. Koncert zespołu DUO.
Mirosław KUŹNIAK - skrzypce. Mirosław KUŹNIAK - skrzypce.
Słodki poczęstunek Słodki poczęstunek

 

Występ zakończył slodki poczęstunek. Na deser przewidzieliśmy pierwszą w tym roku - jesienną szarlotkę ze świeżych jabłek.

Działanie realizowane w ramach projektu "(AK)tywni". System dziennej opieki i aktywizacji społeczno-kulturalnej z elementami terapii ogólnorozwojowej dla seniorów - byłych żołnierzy AK Okręgu Warszawskiego realizowanego przez Fundację „Pomoc Potrzebującym” na podstawie rządowego programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 w ramach dofinansowania na realizację zadania publicznego z priorytetu IV „Usługi społeczne dla osób starszych” z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznejumowa numer 10071/2016/ASOS

opracowała: Małgorzata MROCZEK

 

CZERWIEC 2016

Email Drukuj PDF

28.06. 2016

Rozstrzygnięcie I Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Białołęka 2016.

Fundacja fundatorem nagród.

W dniu 28 czerwca 2016 roku zakończył się I Ogólnopolski Konkurs Artystyczny „To co polskie...” organizowany przez Areszt Śledczy w WarszawieBiałołęce. Patronat nad konkursem objęły: Fundacja „Pomoc Potrzebującym”, Fundacja ZMIANA oraz Białołęcki Ośrodek Kultury. Jury Konkursu wytypowało trzech zwycięzców oraz dwa wyróżnienia. W jury konkursu znaleźli się m.in : Prezes Fundacji Jerzy KAMIŃSKI oraz Wiceprezes Fundacji Barbara MARCZAK.

Celem konkursu była m.in. prezentacja i promocja twórczości więziennej, aktywizacja kulturalna osób przebywających w jednostkach penitencjarnych oraz sztuka jako element resocjalizacji. Przedmiotem konkursu były prace artystyczne związane z tematem kojarzącym się z hasłem konkursu „To co polskie…”. Prace wykonane zostały w jednostkach penitencjarnych całego kraju przez osoby tymczasowo aresztowane i pozbawione wolności

Do aresztu wpłynęło  łącznie 69 prac konkursowych, z czego do finałowego etapu zakwalifikowano wszystkie prace spełniające kryteria zawarte w regulaminie. W dniu 28 czerwca 2016 roku jury konkursu dokonało przeglądu oraz oceny nadesłanych prac.

Pierwsze miejsce zajęła praca skazanego z białołęckiego aresztu, drugie miejsce praca nadesłana przez skazaną z Zakładu Karnego w Grudziądzu, natomiast trzecie – zajęła praca z Aresztu Śledczego w Elblągu. Wytypowano również dwa szczególne wyróżnienia dla rękodzieła z Zakładu Karnego w Grudziądzu oraz Zakładu Karnego w  Strzelcach Opolskich. Fundacja "Pomoc Porzebującym" ufundowała nagrody: za zdobycie 1 miejsca mały telewizor, za 2 miejsce - odtwarzacz dvd oraz za 3 miesjce zegarek na rękę.

Po zakończonym konkursie nadesłane prace przeszły na własność białołęckiego aresztu i będą wykorzystywane do organizowania wystaw oraz prezentacji służących popularyzacji i promocji twórczości osadzonych. Prace zostaną wystawione m.in w Białołęckim Ośrodku Kultury. Część prac została przekazana Fundacji do prezentacji w ośrodkach opiekuńczych.

 

Przegląd prac zgłoszonych na konkurs. Przegląd prac zgłoszonych na konkurs.
Prezes i Wiceprezes Fundacji w trakcie oceny prac plastycznych. Prezes i Wiceprezes Fundacji w trakcie oceny prac plastycznych.
Pierwsza z prawej - Wiceprezes Fundacji Barbara Marczak w trakcie oceny prac. Pierwsza z prawej - Wiceprezes Fundacji Barbara Marczak w trakcie oceny prac.
Prezes Fundacji Jerzy Kamiński w trakcie rozmów na temat prac zgłoszonych do konkursu. Prezes Fundacji Jerzy Kamiński w trakcie rozmów na temat prac zgłoszonych do konkursu.
Prace zgłoszone na konkurs. Prace zgłoszone na konkurs.
W trakcie oceny prac plastycznych nadesłanych na konkurs. W trakcie oceny prac plastycznych nadesłanych na konkurs.
Prezes Fundacji Jerzy Kamiński (w sodku) w trakcie oceny jednej z prac plastycznych. Prezes Fundacji Jerzy Kamiński (w sodku) w trakcie oceny jednej z prac plastycznych.
Ustalanie ostatecznego werdyktu. Ustalanie ostatecznego werdyktu.

opracowała: Małgorzata MROCZEK

 

17.06. 2016

Spotkanie z młodzieżą

W dniu 17 czerwca 2016r. naszą placówkę przy ul. Oliwskiej 5, odwiedziła młodzież ze Szkolnego Koła Caritas z Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr. 164 im. Polskich Olimpijczyków  oraz młodzież z Zespołu Szkół Specjalnych nr.98 w Warszawie. Uczniowie obu szkół są stałymi gośćmi odwiedzającymi naszych pensjonariuszy. Tym razem przygotowali dla naszych podopiecznych prezenty w postaci 300 litrów wody mineralnej na upalne dni a w zamian Zarząd Fundacji ugościł uczniów słodkim poczęstunkiem i drobnymi prezentami w postaci gum balonowych.

 

Serdecznie dziękujemy w imieniu naszych pensjonariuszy za pamięć i serce jakie wkłada młodzież podczas naszych cyklicznych spotkań.

  

opracowała: Małgorzata MROCZEK

 

15.06. 2016

Wizyta studyjna z Japonii przedstawicieli służb medycznych,

i społecznych z obszaru wsparcia osób starszych i niesamodzielnych. 

 

Miło nam poinformować, że w dniu 15.06.2016 r. z wizytą studyjną do siedziby naszej organizacji przyjechali przedstawiciele służb społecznych i medycznych (pielęgniarki i opiekunki) z cesarstwa Japonii, W grupie znalazło się 21 przedstawicieli pracowników medycznych i społecznych, pracujących w przestrzeni usług opiekuńczych i opieki senioralnej w Japonii. Goście są czlonkami związku zawodowego pracowników medycznych. Grupa reprezentowała Kanagawa Prefectural Federation of Medical Worker's Union. Kanagawa to prefektura znajdująca się na południu regionu Kanto w Japoni. Jest częścią aglomeracji Tokio. Jej stolicą jest miasto Jokohama.

Wizyta w naszej Fundacji była zorganizowana dzięki pośrednictwu biura Furnel Travel International Sp. z o.o i osobiście Pani Dagmary OSIŃSKIEJ. Tłuamczem w trakcie spotkania była Pani Elżbieta Boniecka. Goście przebywali w naszej organizacji ponad 4 godziny. W ramach wizyty mieli okazję zapoznać się z sytuacją osób starszych w naszym kraju oraz specyfiką opieki nad osobami niesamodzielnymi z uwzględnieniem różnych typów sprawowania opieki i podmiotów, które ją realizują (prezentacja połączona z dyskusją). Ze strony Fundacji za przebieg spotkania odpowiedzialna była Pani Małgorzata MROCZEK, która również opracowała prezentację i przedstawiła główne jej tezy w trakcie 2 części wizyty.

 

Zwiedzanie placówki opiekuńczej przy ul. Oliwskiej. Zwiedzanie placówki opiekuńczej przy ul. Oliwskiej.
Zainteresowanie wzbudziły obrazy malowane przez naszych pensjonariuszy. Zainteresowanie wzbudziły obrazy malowane przez naszych pensjonariuszy.
O placówce opowiadała kierowniczka placówki Pani Henryka Leśniewska. Po prawej stronie tłumacz spotkania: Pani Elżbieta Boniecka. O placówce opowiadała kierowniczka placówki Pani Henryka Leśniewska. Po prawej stronie tłumacz spotkania: Pani Elżbieta Boniecka.
Goście z zainteresowaniem oglądali placówkę i słuchali informacji o specyfice naszej pracy. Tłumaczenie: Elżbieta Boniecka (pierwsza z lewej). Goście z zainteresowaniem oglądali placówkę i słuchali informacji o specyfice naszej pracy. Tłumaczenie: Elżbieta Boniecka (pierwsza z lewej).
Goście szybko nawiązali kontakt z naszymi podopiecznymi. W imieniu pensjonariuszy popwitał ich Pan Jóżef. Goście szybko nawiązali kontakt z naszymi podopiecznymi. W imieniu pensjonariuszy popwitał ich Pan Jóżef.
Na sali rehabilitacyjne cała grupa ćwiczyła razem z naszymi pensjonariuszami. Na sali rehabilitacyjne cała grupa ćwiczyła razem z naszymi pensjonariuszami.
Z nieukrywaną radością nasi goście podjęli ćwiczenia razem z naszymi podopiecznymi. Z nieukrywaną radością nasi goście podjęli ćwiczenia razem z naszymi podopiecznymi.
Część merytoryczna wizyty. Prezentacja i wymiana doświadczeń. Serdeczne podziękowania dla Pani tłumacz: Elżbiety Bonieckie, która świetnie poradziła sobie z tak trudną i specyficzną terminologią. j Część merytoryczna wizyty. Prezentacja i wymiana doświadczeń. Serdeczne podziękowania dla Pani tłumacz: Elżbiety Bonieckie, która świetnie poradziła sobie z tak trudną i specyficzną terminologią. j

 

Goście mieli okazję poznać charakter naszej placówki, zwiedzić ją oraz zapoznać się z pracą personelu. W trakcie ponad 1,5 godzinnej dyskusji (runda pytań i odpowiedzi) nasi goście mogli poznać głównie specyfikę polskiego systemu opieki, sytuację osób starszych w Polsce, postępującego starzenia się społeczeństwa i możliwości oraz szans rozwiązania tego problemu. Wiele pytań dotyczyło form sprawowania opieki w naszych placówkach, rozwiązywania problemów medycznych, sytuacji samych pensjonariuszy, organizacji pobytu, planu dnia. Na pytania mieli szansę odpowiedzieć prawie wszyscy pracownicy naszej organizacji, zaangażowani w proces sprawowania opieki nad osobami starszymi w naszych placówkach. Ze strony Fundacji w spotkaniu wzieli udział: Prezes Fundacji Jerzy KAMIŃSKI, Wiceprezes Fundacji Barbara MARCZAK, Kierowniczka placówki przy ul. Oliwskiej 5 - Henryka Leśniewska. Koordynator Projektów Społecznych - Małgorzata MROCZEK, Terapeuta zajęciowy i animator kulturalny - Paulina NOWAK.

Nasi goście wręczyli prezent przekazany na potrzeby naszych podopiecznych: urządzenia do pomiaru ciśnienia. Serdecznie dziękujemy za ten gest.

 

Od naszych gości otrzymaliśmy prezent: urządzenia do pomiaru ciśnienia. Od naszych gości otrzymaliśmy prezent: urządzenia do pomiaru ciśnienia.
Prezent od gości z Japoni z rąk kierownik Hanryki Leśniewskiej przejmuje Prezes Jerzy Kamiński. Prezent od gości z Japoni z rąk kierownik Hanryki Leśniewskiej przejmuje Prezes Jerzy Kamiński.
Prezentacja dotycząca polityki społecznej wobec seniorów w Polsce oraz roli placówek opiekuńczych w opiece nad osobami niesamodzielnymi. Prezentację opracowała i moderowała spotkaniem: Pani Małgorzata MROCZEK Koordynator Projektów Społecznych Fundacji. Prezentacja dotycząca polityki społecznej wobec seniorów w Polsce oraz roli placówek opiekuńczych w opiece nad osobami niesamodzielnymi. Prezentację opracowała i moderowała spotkaniem: Pani Małgorzata MROCZEK Koordynator Projektów Społecznych Fundacji.
Prezentacja w trakcie spotkania,. Prezentacja w trakcie spotkania,.
Wspólne zdjęcia uczestników spotkania. Wspólne zdjęcia uczestników spotkania.
Warsztaty origami. Żurawie. Warsztaty origami. Żurawie.
Pani Kazia i Pani Janeczka - z uwagą "uczą" się origami. Pani Kazia i Pani Janeczka - z uwagą "uczą" się origami.
Pan Sylwester i Pan Franciszek - w trakcie zajęć origami zorgniazowanych przez naszych gości. Pan Sylwester i Pan Franciszek - w trakcie zajęć origami zorgniazowanych przez naszych gości.

 

Spotkanie zakończyły warsztaty origami - specjalnie przygotowane przez naszych gości dla naszych pensjonariuszy. Uczestniczyło w nich 15 pensjonariuszy placówki przy ul. Oliwskiej 5. Warsztaty były pełne emocji i radości, ale też zaciekawienia związanego z możliwością obcowania z tak różną od naszej kulturą. Mimo tak odmiennej wydawało by się kultury - połączyła nas wspólnota problemów i potrzeba niesienia pomocy osobom starszym. Okazuje się, że standardy pracy, podejście do tematu i zrozumienie dla drugiego człowieka jest tym co łączy nasze działania i tworzy wspólny mianownik dla podejmowanych rozwiązań. 

 

Warsztaty origami. Praca wre. Warsztaty origami. Praca wre.
Pan Józef skradł kobiece serca... Pan Józef skradł kobiece serca...
Warsztaty origami. Warsztaty origami.
Nasi goście - z prezentacją w języku angielskim Nasi goście - z prezentacją w języku angielskim

opracowała: Małgorzata MROCZEK

 

MAJ 2016

Email Drukuj PDF

MAJ 2016

31.05.2016 r.

Podpisanie listu intencyjnego w sprawie realizacji zadania

"Sprawni. (AK)tywni. Potrzebni".

31 maja 2016 r. Zarząd Fundacji "Pomoc Potrzebującym" oraz Zarząd Główny Światowego Związku Żołnierzy AK podpisali list intencyjny w sprawie realizacji zadania "SPRAWNI. (AK)tywni. POTRZEBNI", który ma być realizowany dzięki dofinansowaniu m.st. Warszawy w ramach wsparcia dla kombatantów i osób represjonowanych. Projekt ma się przyczynić do poprawy samodzielności i aktywizacji psycho-ruchowej kombatantów.

Zadanie jest kontynuacją projektu z poprzedniego roku, który nasza organizacja realizowała od października do grudnia 2015 r. Obecny projekt - przewiduje realizację zadania w okresie trzyletnim od 01.07.2016 r. do 31.12.2018 r. Planujemy objąć w nim wsparciem minimum 86 żołnierzy AK, w tym uczestników Powstania Warszawskiego - 50 beneficjentów rocznie. Projekt będzie można składać do dnia 20.06.2016 r.

 

List intencyjny w sprawie realizacji projektu dot. kombatantów: żołnierzy AK i uczestników Powstania Warszawskiego. List intencyjny w sprawie realizacji projektu dot. kombatantów: żołnierzy AK i uczestników Powstania Warszawskiego.

 

30.05.2016 r.

Paczki z okazji Dnia Dziecka

30 maja 2016r. – Zarząd Fundacji z okazji Dnia Dziecka przekazał 34 szt. paczek żywnościowych w formie słodyczy, w ramach pomocy rodzinom, osób skazanych pracujących w fundacji.

 

 

30.05.2016 r.

WIOSENNY Koncert  Majowy Warszawskiego Chóru SONORKI

30 maja 2016 r. w placówce opiekuńczej przy ul. Oliwskiej 5 wystąpił chór SONORKI, który śmiało możemy nazwać przyjaciółmi naszej Fundacji. Chór chętnie występuje dla naszych pensjonariuszy, a ich kunszt i muzykalność za każdym razem wzbudzają zachwyt naszych podopiecznych. Tym razem tematem przewodnim były melodie wiosenne. Wysłuchaliśmy takich piosenek jak "Matko moja ja wiem", "Barka" i wiele, wiele innych. Śpiewali wszyscy, a chóralne śpiewy wzbudzały zainteresowanie wszystkich odwiedzających w tym czasie nasze placówki, którzy z przyjemnością dołączali się do chóru. Występ zakończył poczęstunek w formie obiadu dla znakomitych artystek.

 

 

19.05.2016 r.

Cykl warsztatów reżysersko - operatorsko - montażowych z Panem Michałem Lorensem

W dniu 19 maja 20016r. w Placówce Fundacji „Pomoc – Potrzebującym” przy ul. Oliwskiej 5, odbyły się kolejne warsztaty z Panem Michałem Lorensem. Tym razem warsztaty odbyły się w ogrodzie, celem było nagranie i zmontowanie etiudy. Z pozoru łatwe zadanie, nagranie krótkiego filmu, jak się okazało pozory mylą. Film powinien mieć scenariusz. Po krótkim, przyjemnym wykładzie, zaczęły się schody – o czym ma być scenariusz? Przecież to podstawa! Jednak Seniorzy, jak to Seniorici wraz z terapeutką zajęciową Pauliną, potrafią wyjść obronną ręką z każdej sytuacji. „Zgraliśmy się i wspólnie zrobiliśmy burzę mózgów. Pomysły były różne, oj różne… Wybraliśmy jednak scenkę w której głównymi bohaterami były nasze prace – Ikony wykonane podczas terapii zajęciowej”.

Po zbudowaniu fundamentów scenariusza,  nasi pensjonariusze stali się prawdziwą ekipę filmową – każdy dostał miejsce w szeregu i dzielnie się go trzymał. Atmosfera na planie była sprzyjająca, Pan Michał szybko przeszkolił Seniorów z zasad działania światła, dźwięku i kamery.

Ponieważ głównymi bohaterami były Ikony, które miały za zadanie, SAME tańczyk wokół obrazu „Zebry” a jak wiadomo nic samo się nie dzieje, Pan Michał z Panią Pauliną „troszkę” im pomogli. Wyglądało to tak: AKCJA! RAZ, DWA i na TRZY Pan Michał z Panią Pauliną biegali wokół zebry, przestawiając Ikony … CZTERY, na PIĘĆ musieli uciec z kadru, bo przecież Ikony mają same tańczyć. I tak 300 razy! Teraz już wiemy, że poświęcenie, zgranie i wytrwałość na planie to tylko jedne z wielu cech, które powinien posiadać dobry filmowiec. Praca na planie filmowym podczas warsztatów operatorskich przyniosła dużą dawkę pozytywnych wrażeń i emocji, a niejednokrotnie wywoływała lawinę śmiechu wśród uczestników. Nasi pensjonariusze jako operatorzy kamery, dziennikarze i aktorzy wcielili się w role profesjonalnie!

Etapem końcowym czyli montażem zajął się Pan Michał. I tak oto warsztaty zakończyły się projekcją krótkiej etiudy pt. „Tańczące Ikony”.

 

 

 

18.05. 2016
Występ grupy teatralnej "Nadzieja"

18.05.2016r. w placówce opiekuńczej przy ul. Oliwskiej 5 odbył się występ grupy teatralnej „Nadzieje” prowadzonej przez siostrę Elizabeth z Aresztu Śledczego w Warszawie Grochowie. Grupa wystąpiła ze sztuką pod tytułem „Sen Podszewki albo sen prostaczków albo, jak kto woli” wg „Snu Nocy Letniej” Williama Shakespeare’a.

 

 

10.05.2016 r.

Spotkanie z podróżniczką Aleksandrą Glapa

W dniu 10 maja 2016r. naszą placówkę przy ul. Oliwskiej 5 odwiedziła podróżniczka Aleksandra Glapa, która podzieliła się z pensjonariuszami swoimi dwoma największymi pasjami, do podróżowania oraz fotografii.

Pani Aleksandra opowiedziała nam niezwykłe historie i ciekawostki o krajach w których była miedzy innymi: Gruzji, Japonii, Islandii, na Kubie, Nowej Zelandii, w Wietnamie, Japonii ….

 

 
 
 

KWIECIEŃ 2016

Email Drukuj PDF

KWIECIEŃ 2016

14.04.2016 r.

Muzyka łączy pokolenia

W dniu 14 kwietnia, naszych pensjonariuszy odwiedziła zaprzyjaźniona młodzież z pobliskiego gimnazjum przy ulicy Bartniczej. Tematem przewodnim była muzyka, która łączy pokolenia.

Za pomocą sprzętu multimedialnego młodzież pokazała jakiej muzyki teraz słucha a nasi pensjonariusze zaprezentowali piękne melodyjne i dawno zapomniane piosenki. Było dużo radości, śmiechu a spotkanie zakończyło się wspólnymi tańcami przy hicie „Gangam Style”.

 

 

 
 

MARZEC 2016

Email Drukuj PDF

08.03.2016 r.

Koncert z okazji Dnia Kobiet z wiązanką włoskich przebojów

w wykonaniu Zespołu BENE".

Już po raz trzeci mieliśmy ogromną przyjemność gościć w naszej placówce przy ul. Oliwskiej 5 Zespół BENE, który swoim talentem i charyzmą, już po raz kolejny udowodnił, że autentycznie można zarażać miłością do muzyki sztuki. Solista zespołu "BENE" Krzysztof, to śpiewak obdarzony ciepłym, lirycznym głosem tenorowym o bardzo przyjemnej i niepowtarzalnej barwie. Akompaniują mu gitara, mandolina, flet i skrzypce. Taki skład zespołu gwarantuje typowo włoskie, a jednocześnie bardzo piękne brzmienie.

Zespół wystąpił w repertuarze obejmującym pieśni i muzykę włoską, pieśni neapolitańskie, wybrane utwory z tradycyjnej muzyki polskiej.

 

Podczas koncertu Pan Maciej Krzysztof JarosińskiCzłonek Prezydium Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej uhonorował  Prezesa Jerzego Kamińskiego oraz Wiceprezes Barbarę Marczak Medalami pamiątkowymi za zasługi dla „ŚZŻAK”. W koncercie również wzięli udział przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy AK Okręgu Warszawskiego uczestnicy projektu dofinansowanego przez miasto st. Warszawa.

Koncert nie mógł zakończyć się inaczej, jak kilkoma bisami … „i tak było się trudno rozstać”.

DZIEKUJEMY Zespołowi BENE Krzysztofowi i Beacie za przepiękny koncert i MOC MUZYKI, która pozwoliła naszym pensjonariuszom zapomnieć o codziennych troskach i problemach.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 8 z 21

Fundacja Pomoc Potrzebującym

pomagamy i uczymy pomagać
 

 

Fundacja Pomoc Potrzebującym

 

 

PROJEKT "SPRAWNI. (AK)tywni. POTRZEBNI"

Nie skazuj mnie DRUGI RAZ 

PROJEKT "Lek potrzebny od zaraz"

 

Lek potrzebny od zaraz”

PROJEKT "WARUNEK POWROTU"

WARUNEK POWROTU

Inicjatywa "WARTO BYĆ ZA" Kompanii Piwowarskiej IV EDYCJA 2009 r.

Projekt "SKAZANI nie STRACENI"

 norway,


Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Projekt Przekroczyć Granice

EFS

Projekt  "PRZEKROCZYĆ GRANICE " - szansą na Twój rozwój

 

Współpracujemy z Bankiem Żywności w ramach programu PEAD


Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Akceptuje pliki Cookie