• 11d.jpg
 • bank_wol_08.jpg
 • 3.jpg
 • 3a.jpg
 • bud_ol_06.jpg
 • ol_09_2018_18.jpg
 • bene_15.jpg
 • 10b.jpg
 • 9.jpg
 • 14a.jpg
 • 1.jpg
 • 19.jpg
 • 7.jpg
 • 15a.jpg
 • marmur_06.jpg
 • 12.jpg
 • 11b.jpg
 • 10.jpg
 • 5.jpg
 • 17.jpg
 • 4a.jpg
 • 2.jpg
 • 2b.jpg
 • 20.jpg
 • 10a.jpg
 • bud_ol_05.jpg
 • 14.jpg
 • 10c.jpg
 • 1b.jpg
 • dscn7339.jpg

MARZEC 2011

Email Drukuj PDF

W marcu 2011 nasza Fundacja udzieliła następujących darowizn:

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DZIECI Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek w Pruszkowie

Fundacja udzieliła wsparcia rzeczowego dla domu dziecka w Pruszkowie przy ul. Żbikowskiej 40. Placówka ta jest prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Bendydktynek Samarytanek. Nasza Fundacja przekazała zgrzewki jogurtów deserowych. Podopiecznym placówki życzymy smacznego.

DOM DZIECKA oraz Katolicka Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza Oratorium prowadzone przez siostry Michalitki.

Dla Domu Dziecka w Gołąbkach przy ul. Bolesława Śmiałego 13 prowadzonego przez siostry Michalitki przekazaliśmy zgrzewki jogurtów deserowych. Podopieczni otrzymali ponad 300 sztuk jogurtów. Życzymy SMACZNEGO.

Rodzinny DOM DZIECKA przy ul. Zygmunta Augusta 12. 

Dla Rodzinnego Domu Dziecka przy ul. Zygmunta Augusta przekazaliśmy sypkie artykuły spożywcze w postaci: kaszy, makaronów, płatków kukurydzianych.

DOM DZIECKA w Chotomowie im. Ojca Świętego Piusa XI przy ul. Piusa 69 .

Dla dzieci i młodziezy skupionych wokół placówki wychowaczej w Chotomowie przekazaliśmy nieodpłatnie żywność w postaci: makaronu, płatków kukurydzianych, kaszy jęczmiennej i manny, ryby po grecku oraz warzyw. Życzymy SMACZNEGO.

 

W marcu 2011 r.

Na mocy porozumienia z MOPS Warszawa Targówek Fundacja wydała 66 ciepłych posiłków dla osób potrzebujacych (obiady lub śniadania). Posiłki były uzupełnione o darowizny rzeczowe w postaci chleba oraz sypkich artykułów spożywczych, dla osób szczególnie potrzebujących.

 

W marcu 2011 r.

Fundacja zakupiła w formie leasingu autobus marki Mercedes Benz Sprinter na 21 osób + kierowca. Autobus ten będzie służył jako środek transportu dla grupy wolnościowej - kobiet, które w ramach resocjalizacji i aktywizacji zawodowej podjęły pracę w naszej placówce jako opiekunki ludzi starszych. Obecnie jest to grupa 22 kobiet. Autobus będzie wykorzystywany na potrzeby własne Fundacji - w tym przewóz naszych pensjonariuszy oraz pracowników. .

Dodatkowo w ramach działalności statutowej - odpłatnej działalności pożytku publicznego, autobus ten będzie przynosił dochód Fundacji, który przeznaczać bedziemy na cele statutowe w tym poprawę jakości życia naszych pensjonariuszy w domach opieki. Usługa transportowa została uwzględniona w nowym KRSie Fundacji oraz dodana jako jedno z działań w statucie Fundacji.

Mamy nadzieję, że z naszej usługi korzystać będą inne organizacje pozarządowe np. prowadzące szkolenia poza Warszawą.

Czekamy na zgłoszenia.

 

LUTY 2011

Email Drukuj PDF

9 luty 2011 r.       Koncert "Nad Niemoc Wzleć".

W dniu 9 lutego odbył się kolejny koncert "Nad Niemoc Wzleć" organizowany w ramach resocjalizacji skazanych, połączony z aukcją prac artystycznych wykonanych przez skazanych. Mottem koncertu stało się hasło "Życie zdobywać warto dzięki miłości". Miłości rozumianej bardzo szeroko - co w kontekście Walentynek nabrało dodatkowego znaczenia. Koncert promował uzdolnionych artystycznie skazanych oraz uzdolnione muzycznie dzieci i młodzież. W trakcie koncertu odbyła się aukcja prac artystycznych (rzeźb, obrazów, biżuterii) z której dochód został przekazany na rzecz podopiecznych Fundacji "Przyjaciele".

Koncert odbył się w sali widowiskowej Gospodarstwa Pomocniczego Warszawa Bemowo przy ul. Kocjana 3 o godzinie 12.00. Fundacja była jednym z organizatorów i fundatorów kocertu. Ufundowaliśmy m.in. nagrody i drobne upominki dla młodych artystów występujących na scenie: uzdolnionych wokalnie osób niepełnosprawnych - podopiecznych Fundacji "Przyjaciele" oraz zespołu dzieci i młodzieży "Grupa Amatorów Dobrego Wyboru" - podopiecznych placówki opiekuńczo-wychowaczej w Chotomowie. Oprócz nich na scenie wystąpili jeszcze : Danuta Błażejczyk - jako dobry duch i opiekun młodych piosenkarzy z Fundacji "Przyjaciele", przyjaciel naszej Fundacji zespół AA "AK LORENC" (Anna i Krzysztof Lorenc) oraz zespół muzyczno-wokalny osadzonych "Grupa Otwarta".

Głównymi organizatorami koncertu byli: Dyrektor Okręgowy SW w Warszawie, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie, Dyrektor Aresztu Śledczego w Warszawie Białołęce, Fundacja "Przyjaciele", Dyrektor Europejskiego Liceum Ogólnokształcącego i Uzupełniającego dla Dorosłych w Warszawie.    

Koncert poprowadziła Katarzyna TRZASKALSKA - dziennikarka "Teleexpressu".

Dla nas koncert stał się powodem do świętowania 5letniej współpracy z Aresztem Śledczym Warszawa - Grochów oraz okazją do uhonorowania kolejnych osób statuetką i tytułem "PRZYJACIELA FUNDACJI". Tym razem statuetki wraz z okolicznościowym dyplomem otrzymali:

Arcybiskup Henryk HOSER - Biskup Diecezjalny Warszawsko - Praski

Senator RP Stanisław KOGUT

Pani ppłk mgr Anna OSOWSKA-REMBECKA - Dyrektor Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie

Lek. med. Dariusz RUDAŚ - Dyrektor Warszawskiego SANEPIDu

Pan Andrzej GBURZYŃSKI

W koncercie uczestniczyli licznie zaproszeni goście, także w imienu Fundacji oraz skazane kobiety z Aresztu Śledczego Warszawa Grochów pracujące w naszych placówkach opiekuńczych.

Zarząd Fundacji wspomagając szlachetną ideę pomocy i aktywizacji poprzez sztukę zarówno osób skazanych jak i młodych osób niepełnosprawnych uzdolnionych muzycznie wylicytował w trakcie aukcji obraz jednego ze skazanych - "Greckie kamieniczki".

Zaproszenie na koncert Zaproszenie na koncert
Plakat promujący koncert. Plakat promujący koncert.
Nasze stoisko w kuluarach sali widowiskowej. Nasze stoisko w kuluarach sali widowiskowej.

 

Danuta Błażejszyk wraz ze śpiewającymi podopiecznymi Fundacji "Przyjaciele" Danuta Błażejszyk wraz ze śpiewającymi podopiecznymi Fundacji "Przyjaciele"
Prezes Jerzy Kamiński oraz Wiceprezes Barbara Marczak witają gości na koncercie. Prezes Jerzy Kamiński oraz Wiceprezes Barbara Marczak witają gości na koncercie.
Arcybiskup Henryk HOSER otrzymuje stauetkę "Przyjaciela Fundacji" z rąk Prezesa Fundacji Pana Jerzego Kamińskiego Arcybiskup Henryk HOSER otrzymuje stauetkę "Przyjaciela Fundacji" z rąk Prezesa Fundacji Pana Jerzego Kamińskiego

 

10 luty 2011 r.        PROJEKT dożywiania rodzin osób skazanych.

W dniu 11 lutego w siedzibie naszej Fundacji odbyło się spotkanie robocze poświęcone przygotowaniom do uruchomienia programu dożywiania rodzin osób osadzonych, odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach penitencjarnych Okręgu Warszawskiego Służby Więziennej.

W spotkaniu uczestniczyli:

Pani Alicja WITOSZYŃSKA - Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej dla Dzielnicy Warszawa Targówek.

Pani ppłk mgr Anna Osowska-Rembecka - Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie oraz współpracownicy Pani Dyrektor.

Pani Barbara MARCZAK - Wiceprezes Fundacji "POMOC POTRZEBUJĄCYM", Pan Jerzy KAMIŃSKI - Prezes Fundacji "POMOC POTRZEBUJĄCYM, Pani Małgorzata MROCZEK - Koordynator Projektów Fundacji "POMOC POTRZEBUJĄCYM".

W trakcie spotkania ustalono główne cele działań oraz wskazano zakres odpowiedzialności poszczególnych podmiotów.  Na początek pomocą byłyby objęte osoby zamieszkałe na terenie dzielnicy Targówek - podległe bezpośrednio pod działania Ośrodka Pomocy Społecznej dla dzielnicy Targówek (Bródno, Targówek Mieszkaniowy; Targówek Przemysłowy i Zacisze). Ponieważ osoby osadzone z tego rejonu mogą odbywać karę pozbawienia wolności w różnych od miejsca zamieszkania zakładach penitencjarnych na terenie okręgu warszawskiego - informacja o możliwości udzielenia takiej pomocy zostanie rozesłana do wszystkich placówek penitencjarnych okręgu warszawskiego. Posiłki byłyby wydawane w siedzibie Fundacji przy ul. Oliwskiej 5 w Warszawie, na podstawie talonów otrzymanych z OPS Targówek, po wcześniejszym wywiadzie przeprowadzonym przez pracowników ośrodka. Rozpoznanie co do celowości lub potrzeby udzielania takiej pomocy konkretnej rodzinie płynęłoby bezpośrednio od wychowawców z zakładów penitencjarnych, którzy wstępne rozmowy przeprowadzali by z osobami skazanymi na terenie swoich placowek. Fundacja docelowo taką pomocą mogłaby objąć około 30 rodzin.

Do wszystkich uczestników spotkania zostało wystosowane pimo, podsumowujące ustalenia poczynione w jego trakcie. Pismo to wyznacza zakres działań niezbędnych do uruchomienia tego projektu dla poszczególnych partnerów, wskazuje na główne priorytety niezbędne do uruchomienia takiej pomocy jak i zakres odpowiedzialności poszczególnych organizacji.

16 luty 2011 r.    Program Operacyjny  Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na rok 2011 r.

W dniu 16 lutego Fundacja złożyła wniosek o dofinansowanie do Programu Operacyjnego Funduszy Inicjatyw Obywatelskich. Projekt nosi tytułu "POMÓŻ SOBIE - POMÓŻ INNYM - szkolenia i warsztaty jako forma aktywizacji i readaptacji społeczno-zawodowej kobiet odbywających karę pozbawienia wolności". W tym roku aplikowaliśmy o 300 tysięcy złotych. Projekt ma być realizowany od lipca 2011 r. do czerwca 2012 r. Będzie dotyczył 20 kobiet odbywających karę pozbawienia wolności, które w ramach projektu przejdą szkolenie zawodowe połączone z aktywizacją społeczno-prawno umożliwiającą płynny powrót do warunków wolnościowych, znalezienie pracy i unormowanie sytuacji społeczno-zawodowej. Projekt co do metodyki podzielony zostanie na 2 EDYCJE po 10 kobiet każda i będzie się składał ze szkolenia merytorycznego (wykłady przygotowujące do wykonywania zawodu opiekuna ludzi starszych - 2 miesiące), warsztatów wdrażających do wykonywania zawodu pod okiem pielęgniarki (1 miesiąc) oraz praktyk zawodowych w formie wolontariatu pod okiem wykwalifikowanego personelu pomocniczego (3 miesiące). Rozstrzygnięcie konkursu ma nastąpić do końca kwietnia 2011 r.

 

STYCZEŃ 2011

Email Drukuj PDF

W styczniu 2011 nasza Fundacja udzieliła następujących darowizn:

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DZIECI Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek w Pruszkowie

Fundacja udzieliła wsparcia rzeczowego dla domu dziecka w Pruszkowie przy ul. Żbikowskiej 40. Placówka ta jest prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Bendydktynek Samarytanek. Nasza Fundacja przekazała zgrzewki jogurtów deserowych. Podopiecznym placówki życzymy smacznego.

DOM DZIECKA oraz Katolicka Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza Oratorium prowadzone przez siostry Michalitki.

Dla Domu Dziecka w Gołąbkach przy ul. Bolesława Śmiałego 13 prowadzonego przez siostry Michalitki przekazaliśmy zgrzewki jogurtów deserowych. Podopieczni otrzymali ponad 300 sztuk jogurtów. Życzymy SMACZNEGO.

Rodzinny DOM DZIECKA przy ul. Zygmunta Augusta 12. 

Dla Rodzinnego Domu Dziecka przy ul. Zygmunta Augusta przekazaliśmy sypkie artykuły spożywcze w postaci: kaszy, makaronów, płatków kukurydzianych.

DOM DZIECKA w Chotomowie im. Ojca Świętego Piusa XI przy ul. Piusa 69 .

Dla dzieci i młodziezy skupionych wokół placówki wychowaczej w Chotomowie przekazaliśmy nieodpłatnie żywność w postaci: makaronu, płatków kukurydzianych, kaszy jęczmiennej i manny, ryby po grecku oraz warzyw. Życzymy SMACZNEGO.

Podziękowanie otrzymane przez Fundację z placówki w Chotomowie. Podziękowanie otrzymane przez Fundację z placówki w Chotomowie.

* * *

Styczeń 2011 r    Wydawanie posiłków dla osób potrzebujących.

Fundacja w porozumieniu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej dla dzielnicy Targówek przygotowuje się do akcji wydawania darmowych posiłków dla osób potrzebujących skierowanych przez ośrodek. Posiłki będą wydawane w placówce opiekuńczo-pielęgnacynej oraz siedzibie Fundacji przy ul. Oliwskiej 5 w Warszawie.

 

Grudzień 2010

Email Drukuj PDF

W grudniu 2010  nasza Fundacja udzieliła następujących darowizn:

CARITAS POLSKA

Przed zbliżającym się świętami wraz z Caritas Polska nasza Fundacja wzięła udział w rozdawaniu darów na rzecz biednych i wielodzietnych rodzin. Nasza Fundacj przygotowała 30 paczek z żywnością i słodyczami, które zostały rozdane dla najbardziej potrzebujacych niewydolnych finansowo i społecznie rodzin na terenie gminy URSUS. Mamy nadzieję, że ten skromny dar będzie radosnym zwiastunem zbliżających się świąt i chociaż w minimalnym zakresie przyczyni się do zaspokojenia największych potrzeb związanych z ich przygotowaniem.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DZIECI Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek w Pruszkowie

Przed zbliżającym się świętami Fundacja udzieliła wsparcia rzeczowego dla domu dziecka w Pruszkowie przy ul. Żbikowskiej 40. Placówka ta jest prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Bendydktynek Samarytanek. Nasza Fundacja przekazała zgrzewki jogurtów deserowych. Podopiecznym placówki życzymy smaczengo.

DOM DZIECKA oraz Katolicka Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza Oratorium prowadzone przez siostry Michalitki.

Dla Domu Dziecka w Gołąbkach przy ul. Bolesława Śmiałego 13 prowadzonego przez siostry Michalitki przekazaliśmy 15 zgrzewek po 20 sztuk jogurtów deserowych. Podopieczni otrzymali 300 sztuk jogurtów. Życzymy SMACZNEGO.

Rodzinny DOM DZIECKA przy ul. Zygmunta Augusta 12. 

Dla Rodzinnego Domu Dziecka przy ul. Zygmunta Augusta przekazaliśmy sypkie artykuły spożywcze w postaci: kaszy, makaronów, płatków kukurydzianych. 

alt alt
alt alt

 

11 grudnia 2010 r.    KONCERT  "Nad Niemoc Wzleć".

W dniu 11 grudnia Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej, Dyrektor Aresztu Warszawa Białołęka, Prezes Fundacji "Przyjaciele" zaprosili nas na koncert pt. "Nad Niemoc Wzleć". Koncert zorganizowany w Sali Widowiskowej Gospodarstwa Pomocniczego AŚ Białołęka przy ul. Kocjana to ze wszech miar słuszny przejaw aktywizacji i twórczej resocjalizacji skazanych, połączony z aukcją prac artystycznych wykonanych przez skazanych. Koncert nie tylko uaktywnia skazanych poprzez sztukę, ale także stymuluje ich zdolności oraz uczy wrażliwości - co w warunkach przymusowego zamknięcia jest bardzo trudne. Dodatkowo dzięki pracy włożonej w występ, prezentację prac artystycznych i ich sprzedaż skazani pomagają niepełnosprawnym dzieciom uzdolnionym wokalnie. Taki był główny cel koncertu: budowanie pozytywnych więzi, uczenie tolerancji oraz odczuwanie radości wynikającej z niesienia pomocy innym. Dla nas przesłanie tego koncertu jest bardzo ważne gdyż sami od lat pracujemy z osobami skazanymi i zdajemy sobie sprawę jak ważną sprawę w ich odbudowie moralnej i społecznej odgrywa aktywna resocjalizacja i stymulowanie poprzez POZYTYWNĄ ocenę ich aktywności - społecznej, ale też i tej twórczej. Dlatego z przyjemnością skorzystaliśmy z zaproszenia.

Koncert poprowadzili: Maciej Orłoś i Piotr Zelt.

Wykonawcami koncertu byli: podopieczni Fundacji "Przyjaciele" (uzdolnione wokalnie i muzycznie dzieci); gwiazdy polskiej estrady oraz zespół muzyczno-wokalny skazanych.

Zarząd Fundacji wylicytował w aukcji kilka prac skazanych wykonanych techniką akwareli. Obrazy zawisną w mini galerii przygotowywanej w holu placówki przy ul. Oliwskiej 5.

Zaproszenie na koncert "Nad Niemoc Wzleć" Zaproszenie na koncert "Nad Niemoc Wzleć"
Zaproszenie na koncert organizowany przez Dyrektora SW w Warszawie oraz OI SW w Warszawie Zaproszenie na koncert organizowany przez Dyrektora SW w Warszawie oraz OI SW w Warszawie
Zaproszenie na koncert "Nad Niemoc Wzleć" Zaproszenie na koncert "Nad Niemoc Wzleć"

 

16 grudnia 2010 r.    OPŁATEK w Kurii Biskupiej.

W dniu 16 grudnia Zarząd Fundacji został zaproszony na uroczysty opłatek wigilijny Środowiska Medycznego z Biskupem Diecezjalnym Warszawsko-Praskim do Kurii Biskupiej przy ul. Floriańskiej. Spotkanie jest dla nas od lat nie tylko okazją do złożenia życzeń wigilijnych, ale rozmowy w świątecznej atmosferze na nurtujące nas tematy z przedstawicielami placówek o podobnym profilu jak nasza.

Z zaproszenia skorzystaliśmy z przyjemnością.

Zaproszenie do Kurii Biskupiej na opłatek służby zdrowia. Zaproszenie do Kurii Biskupiej na opłatek służby zdrowia.
 

Listopad 2010

Email Drukuj PDF

W listopadzie 2010 nasza Fundacja udzieliła następujących darowizn:

Dom Dziecka w CHOTOMOWIE

Dom Dziecka im. Ojca Świętego Piusa XI w Chotomowie to niepubliczna wielofunkcyjna placówka opiekuńczo-wychowawcza prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych. Jest przeznaczona dla 35 wychowanków w przedziale wiekowym 3-18 lat. Obecnie przebywa w niej 32
wychowanków. W Domu Dziecka przebywają w większości dzieci z rodzin patologicznych, obciążonych nałogiem alkoholowym, z niewydolnością wychowawczą, czasami obciążonych chorobą psychiczną lub ograniczeniem umysłowym rodziców.

Coraz więcej jest jednak dzieci skrzywdzonych przez dorosłych : bitych, wykorzystywanych seksualnie, maltretowanych psychicznie itp. Praca z tymi dziecmi jest niezwykle trudna, wyczerująca, ale daje też wiele satysfakcji, poprzez możliwośc pomocy im w uratowaniu chociaż odrobiny z ich dzieciństwa oraz przywrócenia wiary w ludzi.

Współpracujemy z tą placówką od dawna i na jej rzecz przekazaliśmy w listopadzie 2010 następujące produkty:

makaron, kaszę, płatki kukurydziane oraz jogurty deserowe.

 
<< pierwsza < poprzednia 21 22 następna > ostatnia >>

Strona 21 z 22

Fundacja Pomoc Potrzebującym

pomagamy i uczymy pomagać
 

 

 

Warszawska Złota Rączka dla seniorów 75+


 

PROJEKT "SPRAWNI. (AK)tywni. POTRZEBNI"

PROJEKT "Lek potrzebny od zaraz"

 

Lek potrzebny od zaraz”

PROJEKT "WARUNEK POWROTU"

WARUNEK POWROTU

Inicjatywa "WARTO BYĆ ZA" Kompanii Piwowarskiej IV EDYCJA 2009 r.

Projekt "SKAZANI nie STRACENI"

 norway,


Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Projekt Przekroczyć Granice

EFS

Projekt  "PRZEKROCZYĆ GRANICE " - szansą na Twój rozwój

 

Współpracujemy z Bankiem Żywności w ramach programu PEAD


Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Akceptuje pliki Cookie